zo 5 apr 2020  om 9.30 uur
Voorganger: ds. Piet Vliegenthart
Viering Palmzondag - alleen via de KerkTV (internet en REKAM) te volgen
Ouderling: Agnelle van der Linde
Organist: Han Langeveld
Voorbeden voor deze viering kunt u doorgeven aan de scriba via mail scriba@protgemoudewater.nl

Orde van dienst:

 • Welkom
 • Stil zijn voor God
 • Intredelied Lied 552:1, 2
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 552:3 
 • Inleiding op de dienst
 • Kyrie: na de woorden “roepen wij tot U” zingen we telkens Lied 547: het refreinna de derde keer besloten met vers 6 
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Matteüs 21: 1-11
 • Zingen: Lied 550 : 1, 2 
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Lied 550: 3 
 • Dankgebed
 • Voorbede, daarbij zingen we na  “hoor ons als we samen zingen”: Lied 368d
 • Stil gebed
 • Onze Vader
 • Inzameling der gaven 
 • Zingen: Slotlied Lied 556: 1, 3, 5 
 • ZegenKlik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n) via iDeal overmaken. 1ste collecte is bestemd voor het algemeen kerkwerk en de 2de collecte voor de bloemencommissie. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
 

terug