zo 1 mrt 2020  om 10.00
Voorganger: Mw. P.M.A. van der Herberg
Viering
Ouderling: Joke Weerstand
Organist: Han Langeveld

Orde van dienst Eerste zondag 40-dagentijd:

 • Zingen: Lied 288
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 91a
 • Gebed om ontferming
 • Gebed van de zondag 
 • Kinderkerk
 • Projectlied van de 40-dagentijd ‘Een teken van leven’
 • Schriftlezing: 1 Koningen 19: 9-18
 • Zingen: Lied 283: 1, 2, 4
 • Schriftlezing: Marcus 9: 2-10
 • Zingen: Lied 545: 1, 2, 3, 4
 • Uitleg en verkondiging   
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Lied 653: 1, 4, 7
 • Gebeden, Lied 1006
 • Gaven
 • Zinge: Lied 538: 1, 2, 3, 4
 • Zegen met gezongen amen

Koffie drinken na de viering

terug