zo 23 feb 2020  om 10.00
Voorganger: Ds. K. Burger
Viering
Ouderling: Leo Smit
Organist: Hans van Vliet

Orde van dienst:

 • Zingen: Word stil nu de Ene tot ons komt
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 66: 5, 7
 • Kyriegebed
 • Zingen: Lied 299b (eerste drie regels)
 • Opmaat naar gloria
 • Zingen: Lied: 1005: 1, 2, 5
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Kinderkerk
 • Schriftlezing: Genesis 4: 116
 • Zingen: Lied 73: 8, 10
 • Schriftlezing: Romeinen 8: 38-39
 • Zingen: Lied 875: 1, 3
 • Uitleg en Verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Lied ‘Christus heeft het pleit gewonnen’
 • Gebeden en gaven
 • Zingen: Slotlied: 885
 • Zegen met gezongen amen 

terug