zo 22 dec 2019  om 10.00
Voorganger: Ds. P. Vliegenthart
Viering - 4de advent
Ouderling: Bert van Leusden
Organist: Bas VliegenthartOrde van dienst:

 • Zingen: Lied 63:1, 3
 • Kyriegebed met acclamatie Lied 301h
 • Zingen: Lied 444 
 • Kinderkerk
 • Schriftlezingen: Micha 7:1-7, 18-20
 • Zingen: Lied 992 
 • Schriftlezing: Lucas 1: 39-55
 • Preek 
 • Zingen: Lied 157a
 • Zingen: Lied 657
 • Gebeden met acclamatie Lied 368a 
 • Slotlied: Lied 433 

terug