zo 15 dec 2019  om 10.00
Voorganger: Ds. A. van Alphen-Keijzer
Viering - 3de Advent
Ouderling: Joke Weerstand
Organist: Piet van RikxoortOrde van dienst:

 • Aanvangslied: Lied 442: 1
 • Votum en groet
 • Zingen: Lied 442: 2
 • Gebed om ontferming
 • Zingen: Lied 435: 1, 2
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Kinderkerk
 • Schriftlezing: Richteren 13
 • Zingen: Lied 130: 3, 4
 • Evangelielezing: Lucas 1: 26 - 32a
 • Zingen:Lied 433: 1, 2, 5
 • Overdenking
 • Zingen: Lied 439:1, 2, 3, 4
 • Gebeden en gaven
 • Slotlied: Lied 444
 • Zegen

Koffie drinken na de viering

terug