zo 8 dec 2019  om 10.00
Voorganger: Ds. Wessel Westerveld
Viering - 2de Advent
Ouderling: Gerda van Zijl
Organist: Han LangeveldOrde van dienst Heilig Avondmaal:

 • Groet en bemoediging
 • Zingen: Lied 72a
 • Zingen: Kyrie Lied 463
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest afwisselend gesproken en gezongen met Lied 333
 • Kinderkerk
 • Schriftlezing: · Jesaja 11:1-9 en Mattheüs 3:1-6
 • Overweging
 • De maaltijd van de Heer
 • Gebeden en gaven
 • Nodiging
 • Vredegroet
 • Tafelgebed: lied 403d 
 • Onze Vader
 • Brood en wijn worden uitgedeeld
 • Zingen: Slotlied 103 e 7x
 • Zegen met gezongen “amen” 

terug