zo 24 nov 2019  om 10.00
Voorganger: Mw. N. Rijneveld
Viering
Ouderling: Agnelle van der Linde
Organist: Bas Vliegenthart


Gedenken overledenen

Orde van dienst:

 • Aanvangslied: Psalm 121: 1, 3
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 121: 4
 • Gebed, besloten met gemeentezang: Kyrie eleison (Taizé)
 • Gloriawoord
 • Zingen: Lied 713: 1, 2
 • Kinderkerk
 • Schriftlezing: Genesis 25: 7-11
 • Zingen: Lied 157a : 4
 • Evangelielezing: Joh. 14: 1-10
 • Zingen: Lied 663
 • Overdenking
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Lied 657: 1, 2, 4
 • DE NAMEN EN HET LICHT
 • Zingen: Lied 513:1
 • Aansteken van de kaars aan de paaskaars 
 • Zingen: Lied 513: 3, 4
 • Lezen van de namen
 • Zingen:  Lied 82 : 1, 2 (uit: ‘Op wijze van het lied’ van Hans Mudde)
 • Romeinen 14: 7-8, 19 BGT
 • Stilte
 • Zingen: Lied 598
 • Stille herinnering
 • Gelegenheid een kaars aan te steken
 • Gebeden en gaven
 • Slotlied: “Ga maar gerust”
 • Uitzending en Zegen

Koffie drinken na de viering

terug