zo 17 nov 2019  om 10.00
Voorganger: Ds. F. Bos
Viering
Ouderling: Ineke van der Neut
Organist: Han Langeveld


Orde van dienst

 • Groet en bemoediging 
 • Psalm/Intredelied:  Psalm 98: 3,4
 • Kyriegebed
 • Groot Glorialied: Lied 117d  
 • Gebed van de zondag
 • Kinderkerk
 • Schriftlezing: Jesaja 49: 1-7
 • Zingen: Lied 209
 • Schriftlezing: Lucas 19: 11-27
 • Zingen: Lied 833 
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Lied 993
 • Gebeden en gaven
 • Slotlied: Lied 423
 • Zegen, met gezongen “amen”
Koffiedrinken na de viering

terug