zo 29 sep 2019  om 9.30
Voorganger: Ds. F.C. van Dijke
Viering
Ouderling: Bert van Leusden
Organist: Hans van Vliet


Orde van dienst:

 • Zingen: Psalm 72: 1 en 6
 • Bemoediging en Groet
 • Zingen: Psalm 72: 7
 • Kyriegebed
 • Zingen: Lied 864: 1 en 5
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kinderkerk
 • 1e Schriftlezing: Lucas 13: 22 - 30
 • 2e Schriflezing: Openbaring 3: 19 - 4 : 1
 • Zingen: Lied 834: 1, 2 en 3
 • Uitleg en verkondiging
 • Zingen: Lied 990: 1, 2, 3, 4, 5 en 6
 • Gebeden en gaven
 • Slotlied 769: 1, 5 en 6

 

terug