zo 22 sep 2019  om 9.30
Voorganger: Ds. W. van Beek
Viering
Ouderling: Hans Verwey
Organist: Bas Vliegenthart


Orde van dienst:

 • Zingen: Alles wordt Nieuw 3,30: Waar zou de stad van de vrede zijn
 • Votum en groet
 • Zingen: Ingangspsalm 84: 1, 2, 4  
 • Kyriegebed + kyrie-acclamatie
 • Gloriagebed en Ere zij God
 • Gebed van de zondag
 • Schriftlezing: Amos 8, 4-8
 • Zingen: Alles wordt Nieuw: 3,20  Het eerste woord zal vrede zijn
 • Kinderkerk
 • Schriftlezing: Openbaring 21:1-7
 • Zingen: lied: 737: 1-5
 • Preek
 • Zingen: lied: 1010
 • Gebeden en gaven: na "Laat ons, zingende, de Heer bidden" acclamatie 367e Heer onze God, wij bidden U verhoor ons
 • Slotlied: Opwekking 602

terug