zo 15 sep 2019  om 9.30
Voorganger: Mw. N. Rijneveld
Viering
Ouderling: Martine den Butter
Organist: Bas Vliegenthart


Startzondag m.m.v. New Creation

Orde van dienst:

 • Zingen: Intredelied Psalm 139: 1 en 2
 • Groet en bemoediging
 • Zingen: Koor en gemeente: 10.000 reasons
 • Kyriegebed
 • Zingen: Groot Glorialied Koor en gemeente: Halleluja
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Kinderkerk
 • Lezing uit de Heilige Schrift: Lucas 15, 1-10
 • Zingen: Koor en gemeente: Ik zal er zijn
 • Uitleg en verkondiging: Een goed verhaal
 • Zingen: Koor en gemeente: Stil
 • Zingen: Koor en gemeente: Amazing Grace
 • Gebeden
 • Tijdens de inzameling Koor: Open arms en You raise me up
 • Zingen: Slotlied: Ga maar gerust
 • Zegenbede
 • Koor: O Happy day

Koffie drinken na de viering

terug