zo 1 sep 2019  om 9.30
Voorganger: Ds. P.M.W. van der Schans
Viering
Ouderling: Joke Weerstand
Organist: Hans van Vliet

Orde van dienst:

 • Intredelied: Psalm 139:1 en 14
 • Groet en bemoediging
 • Zingen: Lied 113: 1 en 2
 • Kyrie
 • Zingen: Groot Glorialied: Psalm 146:1, 4 en 5
 • Gebed van de zondag
 • Kinderkerk
 • Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 24:17-22 
 • Zingen: Lied 146a:6 en 7
 • Tweede Schriftlezing: Lucas 14:1.7-14 
 • Zingen: Lied 1001 
 • Uitleg en verkondiging
 • Zingen: Lied 990
 • Gebeden en gaven
 • Zingen: Slotlied Lied 146c:2, 6 en 7
 • Zegen, met gezongen “amen”

Koffie drinken na de viering

terug