zo 18 aug 2019  om 9.30
Voorganger: Ds. P. Warners
Viering
Ouderling: Martine den Butter
Organist: Han Langeveld

Orde van dienst:

 • Intredelied Psalm 138: 1, 4
 • Groet en bemoediging
 • Zingen: Lied 275
 • Gebed voor de nood der wereld
 • Zingen: Groot Glorialied 766:3
 • Gebed van de zondag 
 • Kinderkerk
 • Eerste Lezing: Psalm 139
 • Zingen: Psalm 139: 11,12,13
 • Tweede lezing: Romeinen 12:9-21
 • Zingen: Psalm 139:14
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Lied 1014
 • Gebeden en Gaven
 • Zending en Zegen
 • Zingen: Slotlied 91a
Koffiedrinken na de viering

terug