zo 11 aug 2019  om 9.30
Voorganger: Mw. S. Klercq-Hofstra
Viering
Ouderling: Hans Verweij
Organist: Bas Vliegenthart

Orde van dienst:

 • Intredelied: Lied 92: 1 en 2
 • Groet en bemoediging
 • Zingen: Lied  92: 7 en 8
 • Kyrië gebed 
 • Zingen: Lied 216: 1, 3
 • Gebed
 • Kinderkerk
 • Lezing: Jesaja 65: 17-25
 • Zingen: Lied 772: 1, 2, 4
 • Lezing: Lucas 12: 32-40
 • Zingen: Lied 751
 • Preek    
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Lied 747: 1, 2
 • Gebeden en gaven
 • Slotlied: Opwekking 40  

terug