zo 21 jul 2019  om 9.30
Voorganger: Ds. W.G. de Wit
Viering
Ouderling: Hans van Zijl
Organist: Bas Vliegenthart

Orde van dienst:

 • Intredelied: Lied 25: 2, 4
 • Groet en bemoediging
 • Lied: Lied 25: 6
 • Kyriegebed
 • Glorialied: Lied 217: 1, 3, 5
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Kinderkerk
 • Lezing Oude Testament: Deuteronomium 30:9-14 (NBV)
 • Lied: Lied 316: 1, 4
 • Lezing van het Nieuwe Testament: Lucas 10:25-37
 • Lied: Lied 973
 • Uitleg en verkondiging
 • Lied: Lied 221
 • Gebeden en gaven
 • Slotlied:Lied 975: 1, 3, 4
 • Zegen, met gezongen “amen” 

terug