zo 30 jun 2019  om 9.30
Voorganger: Mw. N. Rijneveld-Schep
Viering
Ouderling: Leo Smit
Organist: Bas Vliegenthart


Orde van dienst:

 • Intredelied: Lied 280 : 1, 2 en 4
 • Groet en bemoediging
 • Zingen: lied 280 : 6
 • Kyriegebed
 • Groot Glorialied: lied 304
 • Woord om uit en naar te leven
 • Zingen: lied 313 : 1
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Kinderkerk
 • Schriftlezing: Jona 3:7-4:1
 • Zingen: psalm 72 : 1 en 4
 • Evangelielezing:  Mattheus 20:1-16
 • Zingen: lied 991:1,2,3,6 en 8
 • Uitleg en verkondiging
 • Zingen:  lied 970
 • Gebeden en collecte
 • Slotlied  lied 426

terug