zo 9 jun 2019  om 9.30
Voorganger: Ds. P.M.W. van der Schans
Viering
Ouderling: Ineke van der Neut
Organist: Piet van Rikxoort


Orde van dienst:

 • Intredelied: Psalm 107:12, 13 en 15
 • Groet en bemoediging
 • Zingen: Lied 360:1, 2 en 3
 • Kyrie: gebed
 • Groot Glorialied: Lied 672:1, 6 en 7
 • Woorden op weg naar leven van Karel Eijkman
 • Zingen: Opwekking Kinderen 70
 • Gebed van de zondag 
 • Schriftlezing: Handelingen 2:1-5
 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Lied 683
 • Schriftlezing: Exodus 19:16-20:2
 • Zingen: Lied 326:1, 2, 3 en 5
 • Uitleg en verkondiging
 • Zingen: Lied 40 (uit Zingenderwijs, op de melodie van Lied 512)
 • Dankwoord Ko Jongerius
 • Gebeden en gaven
 • Slotlied: Lied 687:1
 • Zegen, met gezongen “Amen”
 • We gaan naar buiten en zingen daar: Lied 675

terug