zo 26 mei 2019  om 9.30
Voorganger: Ds. J. Schelling
Viering
Ouderling: Hans van Zijl
Organist: Hans van Vliet


Orde van dienst

 • Intredelied: Psalm 66: 1
 • Groet en bemoediging
 • Zingen: Lied 216
 • Kyriegebed en Groot Glorialied: Lied 281
 • Kinderkerk
 • 1e Schriftlezing: Psalm 78: 1-8  (NBV)
 • 2e schriftlezing: Hebreeën 11: 1-3, 27-31 en 12: 1-2 (NBV)
 • Zingen: Lied 728: 1 en 2
 • Overdenking
 • Zingen: Lied 362
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader                Na elke intentie zingen we Lied 368d 
 • Zingen: Psalm 89: 1
 • Wegzending en zegen
 • Gezamenlijk antwoord met: Lied 416:4 (ipv amen)

terug