zo 12 mei 2019  om 9.30
Voorganger: Ds. M.A. Meiring-Snijder
Viering
Ouderling: Joke Weerstand
Organist: Han Langeveld


Orde van dienst:
 

 • Intredelied lied 221
 • Groet en bemoediging
 • Groot Glorialied: lied 30
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Kinderkerk
 • Lezing: Prediker 3:1-15
 • Lied 845
 • Lezing: Lucas 6:17-26
 • Psalm 43: 1,4 en 5
 • Uitleg en verkondiging
 • Lied 1001 
 • Gebeden
 • Inzameling der gaven
 • Slotlied: lied 425

terug