zo 28 apr 2019  om 9.30 uur
Voorganger:  ds. Jaap v.d. Meent en ds. Loes Roersma (dopen)
Doopviering
Ouderling: Agnelle van der Linde
Organist: Han Langeveld

Vanmorgen is een bijzondere dienst: in deze dienst zal Owen gedoopt worden. Owen is de zoon van Diana Baars-Vos en Wouter Baars, en het kleine broertje van Milan. De doop van Owen is hét zichtbare teken, dat het begin markeert van een leven met Christus. Owen zal gedoopt worden door ds. Loes Roersma.
 
Orde van dienst:
 • Lied: Psalm 81: 1, 2 en 4 
 • Bemoediging en groet 
 • Drempelgebed
 • Doop
 • Zingen: “Laat de kind’ren tot Mij komen” (AWN 1,20; Tussentijds 67)
 • Naam dopeling: Owen Antonius Josef Baars 
 • Dooplied: Verbonden met vader en moeder
 • Doopgebed
 • Doopvragen
 • Zingen: Geloofsbelijdenis
 • Doop
 • Zingen: “Zegenliedje” van Elly en Rikkert
 • Gebed 
 • Aandacht voor de kinderen
 • Thoralezing: Genesis 8: 6-16
 • Lied: Psalm 111:  1, 2 en 6
 • Brieflezing: 1 Petrus 1: 3-9
 • Lied: Lied 636: 1 en 3
 • Evangelielezing: Johannes 20: 19-23
 • Acclamatie: Lied 339a
 • Overdenking 
 • Muziek
 • Lied: Lied 632: 1, 2 en 3
 • Gebeden
 • Slotlied: Lied 978: 1, 3 en 4
 • Zegen

 

terug