do 18 apr 2019  om 19.30 uur
Voorganger: Ds. Wessel Westerveld
Viering
Ouderling: Leo Smit
Organist: Bas Vliegenthart

Witte Donderdag, Heilig Avondmaal

 • Zingen lied 103e (naar psalm 103) 
 • Bemoediging en drempelgebed
 • Gebed om Bevrijding, uitlopend in zingen van lied 547
 • Johannes 14:27-30 (Naardense Bijbel)               
 • Overweging
 • Muziek 
 • Voorbeden en gaven
 • DIENST VAN DE TAFEL
 • Nodiging
 • Vredegroet & Tafelgebed: lied 403d
 • Delen van brood en wijn
 • Dankzegging lied 117d (Taizé)

terug