zo 17 mrt 2019  om 10.00
Voorganger: Ds. Raymond de Hoop
Viering 2de zondag 40-dagen tijd - Biddag
Ouderling: Hans van Zijl
Organist: Hans van Vliet

Orde van dienst
Zingen “Onze Hulp” (Toonhoogte 209); muziekgroep 1x; allen 1x.
Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.

Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons. 

Hallelujah, hallelujah, amen!

Gebed om ontferming
Vg.:    Daarom roepen wij tot God:
A.:     “Heer, ontferm U” (3x, gezongen)


Lezen: Mat. 6:1-7, 25-34
Lied “Zoek eerst het Koninkrijk” (ELb 58:1–3)
Dienst van het woord
Gebed
Lied: “Stil” (Op toonhoogte 235)
Muziekgroep:                       Verberg mij nu
onder uw vleugels Heer.
Houd mij vast
in Uw sterke hand.

Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed.
dan word ik stil; U bent mijn God!Met gemeente:       Vind rust mijn ziel
in God alleen.
Ken Zijn kracht,
vertrouw Hem en wees stil.

Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed.
dan word ik stil; U bent mijn God!

Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed.
dan word ik stil; U bent mijn God!

Lezing: 2 Kronieken 1: 1-7-13
Lied 864:1 en 2
Lezing: Lukas 11:1-13
Lied 1008
Overdenking
Muziek
Lied 370:1 en 3
Gedicht “Bidden” (Ria Borkert)
Lied “Ik kniel en belijd” (Op toonhoogte 278)
Muziekgroep:     Ik kniel neer en belijd:
U bent Heer in dit huis.
Ik kniel neer en belijd:
U bent Heer in dit huis.

U bent mijn leven, mijn licht,
ik zoek uw aangezicht.
Aan uw voeten, dicht bij U
kniel ik neer, kniel ik neer.

Met Gemeente: Ik kniel neer en belijd:
U bent Heer in dit huis.
Ik kniel neer en belijd:
U bent Heer in dit huis.

U bent mijn leven, mijn licht,
ik zoek uw aangezicht.
Aan uw voeten, dicht bij U
kniel ik neer, kniel ik neer.

Ik kniel neer en belijd:
U bent Heer in dit huis
Ik kniel neer en belijd:
U bent Heer in dit huis
U bent Heer in dit huis
U bent Heer in dit huis
Slotlied 910:1, 3 en 4
Zegen


Koffie drinken na de viering

terug