zo 17 feb 2019  om 10.00 uur
Voorganger: ds. Raymond de Hoop
Viering - Heilig Avondmaal,
Ouderling: Ineke van der Neut
Organist: Bas Vliegenthart


Orde van dienst

 • Psalm 25A:1
 • Bemoediging en groet
 • Psalm 25A:2
 • Drempelgebed
 • Afgewisseld met Lied 833
 • Lied 695
 • Lied: “Met het licht”
 • Lezing: Ester 7:1-8:2
 • Psalm 14:1, 4 en 5
 • Overdenking
 • Lied 91A
 • DIENST VAN DE TAFEL
 • Lied 377:1-4
 • Begroeting
 • Tafelgebed
 • Lied 405:1 en 4
 • Vervolg
 • Afgesloten met Onze Vader….
 • Lied 377:5, 6 en 7
 • Delen van Brood en Wijn
 • Dankgebed,
 • Slotlied 865:1 en 3
 • Zegen
Komende zondag gaan we weer verder met het verhaal van Ester, hoe zij het volk weet te redden van de ondergang (eerst een terugblik op hfdst. 5 en 6; daarna lezen hoofdstuk 7). Maar ook mogen we samen het Avondmaal vieren, de Maaltijd waar we gedenken dat Christus ons leven van de ondergang redt. Dat het een mooie en gezegende viering mag zijn!  

Koffie drinken na de viering

terug