donderdag 9 juni 2022

Gemeenteavond

Locatie: 
 Ontmoetingskerk
Tijdstip: 
 20:00 uur

Op donderdag 9 juni a.s. zal er in de Ontmoetingskerk een gemeenteavond worden gehouden
welke zal worden voorgezeten door het college van visitatoren.
De visitatoren zullen u via Nieuwsbrief en Ontmoeting spoedig uitnodigen voor deze avond en u tevens
informeren over het doel van de bijeenkomst. Beschouwt u dit bericht dan ook als een vooraankondiging
opdat u mogelijk de datum van 9 juni reeds kunt vastleggen in uw agenda.

terug