Bijdrage Ontmoeting Bijdrage Ontmoeting

De kerkenraad heeft in overleg met de gemeente in 2015 besloten dat wij u voor het maken en verspreiden van het blad Ontmoeting een vrijwillige bijdrage in de kosten vragen.

Het maken en verspreiden van het blad kost onze gemeente ca. € 3.500,--- per jaar. Dankzij de advertenties en uw bijdrage hebben we voor Ontmoeting bijna € 3.000,-- ontvangen. Het blad wordt in 2017 bij een andere drukker gemaakt, waardoor de leesbaarheid duidelijk is verbeterd. Hierbij het dringend verzoek of u ook een deel van de kosten van 2017 voor uw rekening zou willen nemen.

Het gaat om een bedrag van minimaal €10,-- per jaar. Wij vragen u om dit bedrag over te maken op rekeningnummer NL14RABO 03523.51.721 
t.n.v. Protestantse Gemeente te Oudewater, o.v.v. BLAD ONTMOETING.
U kunt nu ook makkelijk en vetrouwd via iDeal betalen.


Een andere mogelijkheid is om het bedrag in een gesloten envelop - voorzien van uw naam en adres – op een zondag af te geven aan de dienstdoende diakenen.

Namens de kerkenraad hartelijk dank voor uw bijdrage.

 
Klik op een maand Klik op een maand
- april
- maart
- februari 
- december - januari 2018
- november
- oktober
- september
- juli/augustus
- juni
- mei
- april

redactie : email