Kleine Kerkenraad Kleine Kerkenraad

27 september 2016

Mededeling
Het moderamen bestaat inmiddels niet meer door de herstructurering van de kerkenraad.
In de nieuwe structuur werken we met een KKR (Kleine Kerkenraad) die bestaat uit de volgende personen:

Kleine Kerkenraad:

* Cor van der Neut (voorzitter)
* Raymond de Hoop (predikant)
* Marrie de Groot (scriba)
* taakgroep pastoraat + jeugd: afgevaardigden Han Langeveld en/of Gerda van Zijl
* taakgroep diaconaat: CvD,  afgevaardigden Ied van Baren, en/of Jan van Wijk
* taakgroep beheer/facilitair: CvK, afgevaardigden Hans van Zijl en/of Jaap Swijnenburg 

 
Kerkenraad Kerkenraad

Scribaat: Mevr. M. de Groot

                 G.J. van der Veenstraat 17

                 3421 CA Oudewater

                 tel (0348) 563573

                 e-mail
 

Samenstelling Kerkenraad

   Klik hier voor de samenstelling van de Kerkenraad


Vergaderschema's

   Klik hier voor het vergaderschema 2017 
   Klik hier voor het vergaderschema 2018

   

Beleidsplannen

   Klik hier voor het beleidsplan 2016-2020.

 

Verslagen vergaderingen van de Kerkenraad

- 6 september 2017
- 3 mei 2017
-  8 maart 2017
- 11 januari 2017
     

Verslagen vergaderingen van de Kleine Kerkenraad

- 4 oktober 2017
- 28 juni 2017
- 5 april 2017
- 1 februari 2017

Jaarverslagen Kerkenraad en (Breed) Moderamen

- 2016    
- 2015